Araudia

  • 995/2010 Araudia (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2010eko urriaren 20koa, zura eta zuraren produktuak merkaturatzen dituzten agenteen betebeharrak ezartzen dituena (EBAO, 2010.11.12).
  • 363/2012 Ordezko Araudia (EB), Batzordearena, 2012ko otsailaren 23koa, ikuskapen erakundeen aintzatesteko eta aintzatespena kentzeko prozedurazko arauei buruzkoa -arau horiek zura eta zuraren produktuak merkaturatzen dituzten agenteen betebeharrak ezartzen dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 995/2010 Araudian (EB) daude jasota- (EBAO, 2012.07.24).
  • 607/2012 Araudi Betearazlea (EB), Batzordearena, 2012ko uztailaren 6koa, zura eta zuraren produktuak merkaturatzen dituzten agenteen betebeharrak ezartzen dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 995/2010 Araudian (EB) jasotako ikuskapen-erakundeen gaineko kontrolen maiztasunarekin eta izaerarekin, eta arreta egokiaren sistemarekin lotutako arau zehatzei buruzkoa (EBAO, 2012.07.07).
  • EUTR araudia zuzen aplikatzeko jarraibideak (Batzordeak eta estatu kideek EUTR araudiaren xedapenak zuzen aplikatzeko landutakoak).