Arreta egokiaren definizioa

Kontzeptu zabala da, salgaien, ondasunen edo kapitalen jatorriko kontrolarekin lotutakoa. Zuraren kasuan, Europar Batasunean zuraren merkataritza araupetzearen ondoriozko betebehar berriak biltzen ditu (995/2010 Araudia).

 

Intsinis pinuaren zura Gipuzkoan