EKZP: Erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planak

Parke naturalak kudeatzeko tresnak dira. Autonomia-erkidego bakoitzeko organo eskudunak prestatu eta onartzen ditu eta, onartzeko, hirigintza-administrazio eskudunaren aldeko txostena behar da.

Aldizka berrikusten dira, eta parkearen erabilera- eta kudeaketa-arau orokorrak finkatzen dituzte. Plan horiek hiri-plangintzarekiko nagusitzen dira.