Ikuskapenak

Ikuskapen bat erakunde baten datuei buruzko ebidentziak bildu, metatu eta ebaluatzean datza; informazioaren eta ezarritako irizpideen arteko betetze-maila zehazteko eta horren berri emateko helburuarekin. Ikuskapenak kanpokoak edo barrukoak izan daitezke:

  • Kanpoko ikuskapenak estatu bakoitzaren ikuskapena eta ikuskapen independentea biltzen ditu.
  • Barruko ikuskapena.

Baso-ziurtapenaren kasu zehatzean, ziurtapena egiaztatzean datza. Hau da, ezarritako legezko irizpideak betetzearen kontrola eta jarraipena egin behar da; bai PEFCrako, bai FSCrako.

Ikuskapen horiek barrukoak izan daitezke (enpresa ziurtatzaileak egiten baditu), edo kanpokoak (erakunde independente batek egiten baditu). PEFCren kasuan, enpresa ikuskatzailea AENOR da (Espainiako Normalizazio eta Ziurtapen Elkartea). Ikuskapen kopurua ziurtagiri motaren araberakoa da. PEFCren kasuan, urtero kanpoko jarraipen-ikuskapen bat egiten da ziurtatutako azaleren kudeaketa baso-kudeaketa iraunkorrerako Espainiako arauen eskakizunetara egokitzen dela bermatzeko.

Ikuskatu beharreko azaleraren jabeak edo kudeatzaileak ikuskariei landa-bisitan laguntzeko betebeharra du.

Baso-ziurtapenaren eta/edo zaintza-katearen ikuskariek jarraibide batzuk bete behar dituzte: "UNE - EN ISO 19.011 Araua - Kalitatearen eta/edo ingurumenaren kudeaketa-sistemak ikuskatzeko jarraibideak". Ziurtapen-erakundeek ikuskari adituak erabiltzeko erantzukizuna dute. Izan ere, ikuskariek behar besteko ezagutza izan behar dute ziurtapen-prozesuaren inguruan eta baso-kudeaketa edo zaintza-katea ziurtatzearekin lotutako alderdi guztien inguruan ere.

Gainera, baso-kudeaketa ziurtatzeko ikuskariek bete egin behar dituzte "UNE 162.003 Baso-kudeaketa iraunkorra - Baso-ikuskarien kualifikazio-irizpideak" arauan ezarritako kualifikazio-eskakizunak. Arau horretan, baso-ikuskari gisa kualifikatzeko beharrezkoak diren ikasketak, lanbide-esperientzia, gaitasuna, eta prestakuntza teorikoa eta praktikoa deskribatzen dira. Gainera, Espainiako PEFC izendatzen da prestakuntza teorikoa emateko erantzukizuna duten erakundeak aintzatesteko erakundetzat.

Honako irudi hauek agertzen dira:

  • Baso-ikuskaria: Pertsona kualifikatua baso-kudeaketa iraunkorreko ikuskapenak egiteko, baso-ikuskari buru baten zuzendaritzapean.
  • Baso-ikuskari burua: Pertsona kualifikatua baso-kudeaketa iraunkorreko ikuskapenak zuzendu eta egiteko.